Nabídka

Biaxální tkaniny

Biaxální tkaniny

Biaxiání tkaniny jsou produkty vyráběné na šicích strojích, kde jsou polyesterovými nitěmi sešita vlákna osnovy a útku přímého skelného rovingu (pod úhlem 0°/90°). Tuto tkaninu je možné kombinovat s rohoží ze sekaných skelných vláken o délce 50 mm, která je na povrch biaxiálních produktů našívána. Výhodou spojení vrstev prošitím, je lepší tvarovatelnost vícevrstvého polotovaru, rychlejší smáčení vláken a nepřítomnost zbytků vazebného prostředku na povrchu vláken.

Biaxiální tkaniny umožňují produktivní výrobu laminátu s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi. Tento produkt je určen na kontaktní laminování tlustostěnných dílů a pro injekční technologie SRIM nebo RTM.


Nahoru

Multiaxální tkaniny

Multiaxalni

Multiaxiální tkaniny jsou produkty vyráběné na šicích strojích, kde jsou polyesterovými nitěmi sešita vlákna přímého skelného rovingu pod úhly:
• 45°/+45° (GBX)
• 45°/90°/+45° (GTX)
• 45°/+45°/0° (GTXO)
• 45°/90°/+45°/0° (GQX)

Tyto tkaniny je možné kombinovat s rohoží ze sekaných skelných vláken o délce 50 mm (GBXM, GTXM), která je na povrch multiaxiáních produktů našívána. Výhodou spojení vrstev prošitím je lepší tvarovatelnost vícevrstvého polotovaru, rychlejší smáčení vláken a nepřítomnost zbytků vazebného prostředku na povrchu vláken.

Multiaxiální tkaniny umožňují produktivní výrobu laminátu s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi v požadovaném směru.

Nahoru

Kombimat

Kombimat

Produkt je vyroben sešitím skelné rovingové tkaniny a skelného rovingového vlákna, které je rovnoměrně navrstvené na povrchu tkaniny. Kombimateriály jsou materiály složené z několika (většinou ze dvou) vrstev, spojených dohromady prošitím; první vrstvu tvoří kladená soustava rovingových pramenů nebo rovingová tkanina, druhou sekané vlákno.

Kombimateriály umožňují produktivní výrobu laminátu s dobrými mechanickými vlastnostmi, za použití polyesterových, vinylesterových a epoxidových pryskyřic. Tento produkt je určen na kontaktní laminování silnostěnných dílů. Používají se na výrobu vrstvených laminátů pro průmyslové použití, dopravu, volný čas, sport atd.

Vzorky

Pokud máte zájem nějaký typ rohože vyzkoušet rádi Vám zašleme vzorky společně s naší nabídkou.

Naše nabídka

Gramáže
• kombimat RT600/S300 900 g/m2
• kombimat RT600/S450 1050 g/m2
• kombimat RT800/S450 1250 g/m2

Šíře kombimateriálů
• standardně 100 cm a 125 cm
• možnost výroby různých šíří dle požadavků zákazníka

Nahoru

Rohože ze sekaných vláken

Rohože

Rohože ze sekaných pramenů jsou vyráběny ze sekaných, neorientovaně uložených sklovláknitých pramenů, spojených emulsním nebo práškovým pojivem na bázi PVAc, jež určuje charakter výrobku. Podíl pojiva je 3,3 - 6 % z hmotnosti rohože.

Oba typy jsou velmi dobře rozpusné ve styrenu. Používají se pro kontaktní laminaci i kontinuální technologie s vytvrzováním za pokojové teploty v poměru 3:1 (polyester:sklo).

Emulzní rohož se používá pro výrobky, kde nejsou vysoké požadavky na transparentnost výrobku. Práškové rohože jsou naopak vhodné pro výrobu transparentních a tvarově členitých výrobků.

Rohože se používají jak pro ruční kontaktní laminaci, tak pro kontinuální technologie s vytvrzováním při pokojové teplotě. Výroba vrstvených laminátů pro průmyslové použití, dopravu, volný čas, sport atd.

Vzorky

Pokud máte zájem nějaký typ rohože vyzkoušet rádi Vám zašleme vzorky společně s naší nabídkou.

Naše nabídka

Gramáže
Prášková rohož
• 100 g/m2
• 300 g/m2
• 450 g/m2
• 600 g/m2

Emulzní rohož
• 100 g/m2
• 300 g/m2
• 450 g/m2
• 600 g/m2

Šíře sekaných vláken
• standardně 125 cm
• možnost výroby různých šíří dle požadavků zákazníka

Nahoru

Rovingy

Rovingy

Roving - paralelně družené prameny skleněných vláken navinuté bez zákrutu. Obvyklý počet elementárních vláken je 400-1 600. Pro dosažení požadovaných vlastností jsou použity různé lubrikace, případně jsou jednotlivé prameny dále děleny.

Jednotlivé typy rovingů jsou určeny ke stříkání, sekání (výroba desek, výroba komplexů, odstředivé tvarování, SMC atd.), vynutí, pultruzi či tkaní.

Rovingy se používaji na výrobu stříkaných laminátů, desek, trub, prepregů pro lisování, vinutých laminátů, tažených profilů, rovingových tkanin a rohoží.

Vzorky

Pokud máte zájem nějaký typ rovingu vyzkoušet rádi Vám zašleme vzorky společně s naší nabídkou.

Naše nabídka

Roving na stříkání
• 2400 tex

Roving na vinutí
• 1200 tex
• 2400 tex
• 4800 tex
• 9600 tex

Roving na pultruzi
• 1200 tex
• 2400 tex
• 4800 tex • 9600 tex

Nahoru

Rovingové tkaniny

Rovingové tkaniny

Skelné tkaniny se vyrábí z rovingů nebo sklovláknitých pramenců. Jsou vyráběny převážne s rovnoměrně vyváženou dostavou, ale i jako jednosměrně orientované tkaniny či pásy. Skelných tkanin se využívá pro výrobu vrstvených laminátů aplikovaných v průmyslu, dopravě, sportu apod.

Vazby skelných tkanin

Plátnová vazba
Je nejpevnější a také nejméně poddajnou vazbou při tvarování, když prameny v osnově i útku jsou stejně silné a stejnoměrně vzdálené. Pramence útku prochází vždy pod a nad každým pramenem osnovy.

Keprová Vazba
Je vytvořena, když útek překříží minimálně dva prameny osnovy, než opět projde pod jedním nebo více prameny. V další řadě se útek posouvá doprava nebo doleva, vždy k nejbližšímu pramenu osnovy.

Atlasová Vazba
Je nejméně pevnou textilní vazbou. Jeden pramen osnovy je překryt čtyřmi a více prameny útku shora a jedním pramenem ze spodní strany. Počet pramenů osnovy překrytých útkem udává vaznost atlasu (5 až 12). Vazba umožňuje minimální zvlnění vláken, takže s atlasovou tkaninou je možno získat kompozit s větší pevností a tuhostí.

Vzorky

Pokud máte zájem nějaký typ tkaniny vyzkoušet, rádi Vám zašleme vzorky společně s naší nabídkou.

Naše nabídka

Gramáže
vlákna 600 tex/600 tex a vlákna 1200 tex/1200 tex
• 300 g/m2
• 350 g/m2
• 490 g/m2
• 500 g/m2
• 600 g/m2
• 800 g/m2
• 900 g/m2

Šíře rovingové tkaniny
• standardně 100 cm a 125 cm
• možnost výroby různých šíří dle požadavků zákazníka

Nahoru

Materiálny na RTM technologii

RTM

Wallcore
Wallcore je materiál vyrobený z vrstev sekaných skelných vláken a vnitřní vrstvou polypropylenových vláken, tyto vrstvy jsou k sobě sešity polyesterovou nití. Wallcore je určen pro použití v RTM, RTM light a vakuové technologii výroby. Chemické ošetření rovingových vláken použitých pro výrobu Wallcore je založena na silanovém pojidle, jež jej činí kompatibilním s polyesterovými, vinylesterovými a epoxidovými pryskyřicemi. Wallcore se vyznačuje výbornou tvarovatelností ve složitých formách, rychlou propustností pryskyřiče a poskytuje vynikající vlastnosti finálnímu produktu.

Vzorky

Pokud máte zájem nějaký typ sandwichového materiálu vyzkoušet, rádi Vám zašleme vzorky společně s naší nabídkou.

Naše nabídka

Wallcore
• C - 150-180-150
• C - 300-180-300
• C - 450-180-450
• D - 150-250-150
• D - 300-250-300
• D - 450-250-450
• D - 600-250-600

C= polypropylenová duše 180 g/m2 | D= polypropylenová duše 250 g/m2

Šíře sandwichových materiálů
• standardně 100 cm a 125 cm
• možnost výroby různých šíří dle požadavků zákazníka

Nahoru

Karbonová a aramidová vlákna, prepregy

karbon
Nahoru

Závojová vlákna

Závojová vlákna
Nahoru

Pryskyřice POLYWALL

Pryskyřice

Standardní ortoftalová polyesterová pryskyřice. Je vhodná pro různé aplikace a vykazuje základní a standartní kvalitu. Tato pryskyřice je nízkoemisní, předurychlená a tixotropní.Nahoru